Răspunsuri

2014-06-20T12:54:03+03:00
Daca n par
(3 ⁴⁴⁴⁴-    2⁶⁶⁶⁶ + 3 ⁴⁴⁴⁴) : [(2³)²]¹¹¹¹=
2(3 ⁴⁴⁴⁴ - 2^6665): 2⁶⁶⁶⁶
(3⁴⁴⁴⁴ - 2^6665): 2^6665
3⁴⁴⁴⁴:2^6665 - 1
n impar
[(3 ⁴⁴⁴⁴ + (2⁶⁶⁶⁶ - 3 ⁴⁴⁴⁴)    ] : [(2³)²]¹¹¹¹=
2⁶⁶⁶⁶ : 2⁶⁶⁶⁶ = 1