Consideream dpretunghiul ABCD cu aria de 900 cm patratu si latimea repezinta 36%

din lungime

a)Determinati katurile dpreptunghiului

b)Calculati perimetrul dreptunghiului

1
Catalin a gresit.
L*L nu face 2L, ci L^2. De acolo s-a dus tot.

Răspunsuri

2014-06-19T11:04:50+03:00
A=lxL=900
l=36L/100  - simplif prin 2
l=18L/50   - simplif prin 2
l=9L/25

9L/25xL=900
9L^2/25=900
9L^2=900*25
9L^2=22500
L^2=22500:9
L^2=2500
L= radical din 2500
L=50

l=9*50/25
l=9*2     (am simplif 50 cu 25)
l=18

Perim=l+l+L+L
P=18+18+50+50
P=36+100
P=136