O bobina cu rezistenta si inductanta este alimentata o data la o tensiunde de 26V,curentul continu si inductoare este de 2,15 A iar apoi la o tensiune alternativa cu valoarea de 52v si alternativa curentului este de 2A.Aflati rezistenta bobinei si reatanta ei inductiva.

1

Răspunsuri

2014-06-21T10:02:23+03:00
1. U=26V ; I=2.15 A 
    I= \frac{U}{R}  => R=  \frac{U}{I}
  R =  \frac{26}{ \frac{215}{100} }  = 26 :  \frac{215}{100} = 26 *  \frac{100}{215} =   \frac{2600}{215}= 12,09 Ω
2. U= 52V; I=2A
R=  \frac{U}{I} =  \frac{52}{2} = 26 Ω