Răspunsuri

2014-06-17T23:00:29+03:00
A=l²

A=6²cm²=  36cm²

raspuns varianta b)36cm²
2014-06-17T23:00:41+03:00