1)Cat este energia cinetica a unui corp cu masa de 3000 de kg care se deplaseaza cu viteza de 36 km/h?

2)Un corp cu masa de 4 kg este urcat uniform pe un plan inclinat cu lungimea de 5m si inaltimea de 3 m cu o forta de 40N.Sa se calculeze randamentul planului inclinat. (g=10N/kg)

1

Răspunsuri

2014-06-17T23:02:17+03:00
1).Ec=mv²/2
v=36 km/h=36*1000/3600=10 m/s
Ec=3000*100/2=150 kJ
2. η=1-Lu/Lc
Lu este L efectuat pentru a ridica un corl la inaltimea h, Lu=mgh
Lc este L efectuat de catre forta F
η=1-mgh/Fd=1-4*10*3/40*5=1-120/200=80/200=40/100
η=40%