Problema 2.38 Un conductor liniar de lungime l cu rezistenta r se deplaseaza pe doua bare conductoare paralele de rezistenta neglijabila cu viteza v normal pe un camp magnetic omogen de inductie B perpendicular pe planul barelor. Barele sunt legate la capete prin rezistoarele cu rezistentele R1, respectiv R2. Aflati curentii, I1 si I2 care trec prin R1, respectiv, R2 si puterea mecanica necesara deplasarii conductorului mobil
Aplicatie I = 0,6 m r = 1 Ω; v= 10m/s B= 0.5 T R1 = 3 Ω R2 = 6 ΩProblema 2.40 Printr-un solenoid de inductanta L trece un curent de intensitate I. curentul descreste la valoarea I' in tompul Δt. Aflati tensiunea electromotoare autoindusa, e.
Aplicatie: L=8 mH; I= 10 A ; I' = 5 A; Δt = 10 s.

1

Răspunsuri

2014-06-17T11:29:39+03:00
1. Tensiunea indusă la capetele conductorului mobil este:
E=Blv

Atunci curenții vor fi:

I_1=\dfrac{E}{R_1} \\  \\ I_2=\dfrac{E}{R_2}

Din legea conservării energiei, deducem că puterea mecanică ce trebuie aplicată de forța exterioară trebuie să fie exact egală cu puterea electrică disipată în circuit:

P=R_1I_1^2+R_2I_2^2= \\  \\ =E(I_1+I_2)= \\  \\ =E^2\left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\right).

2. Înlocuiești în formulă:

e=L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}=L\dfrac{I-I'}{\Delta t}.