1) Calculati cantitatea( in grame) de sulfat de cupru cristalizat CuSO4 ori 5H20 necesar pentru a prepara 200g de solutie 10% de CuSO4.
2) Calculati presiunea la care se afla 2 moli de aer intr-o butelie cu volumul de 10 dm^3, la temperatura de 127 grade C.
3) Calculati pH-ul unei solutii de NaOH stiind ca 0,02 moli NaOH se gasesc dizolvati in 200 ml de solutie.

1

Răspunsuri

2014-06-16T21:21:24+03:00
1) CuSO4*5H2O -> CUSO4 + 5 H2O

M_{CuSO_4*5H_2O} = 249.5 \ g

M_{CuSO_4*} = 159.5 \ g


 \frac{10}{100} * 200 = 20 grame CuSO4

249.5 g CuSO4*5H2O.......................159.5 g CuSO4
x..................................................... 20
=>x=20*249.5/159.5 = 31.28 g

2) pV=nRT => p =  \frac{nRT}{V} = \frac{2 \ *\ 0.082 \ *\ 400}{10} = 6.56 \ atm

T- temperatura - trebuie exprimată în grade Kelvin, pe care le obţinem adunând gradele Celsius la 273, adică: 273+127 = 400 grade Kelvin
R-constanta universală a gazelor- are valoarea 0.082
n-numărul de moli

3) Aflăm concentraţia molară a soluţiei:

C_m= \frac{m_d}{V_s \ *\ M} = \frac{moli}{volum} = \frac{0.02}{0.2 L} = 0.1 = 10^{-1}

În formula concentraţiei molare volumul trebuie exprimat în L, de aceea a apărut 0.2 mai sus, în loc de 200 mL. 

pH-ul reprezintă exponentul cu semn schimbat al concentraţiei, deci are veni 1, dar din moment ce este vorba despre o soluţie bazică, avem 14-1=13, deci pH 13.
1 5 1