1.Rezultatul calculului (2+√3)²+I4√3-7I este...
2.Aria unui triunghi echilateral este egala cu 4√3cm².Perimetrul triunghiului este egal cu?
3.Un triunghi dreptunghic are catetele egale cu 3 si respectiv x+1,iar ipotenuza egala cu x+2.Atunci x este egal cu...
4.Cel mai mare nr. x∈N care verifica inegalitatea 3(x-1)+2<26 este...
5.Intr-un romb ABCD, AC=16cm,BD=12cm.Calculand sinBAC+cosCBD,obtinem...
6.Daca x,y sunt nr. reale si x+y=√5,iar xy=1,atunci x²+y² este egal cu...

1

Răspunsuri

2014-06-16T17:19:08+03:00
4+4radical3+3+14 radical 3-71=7-71+8radical3
2.latura egal 4 (scoti cu formula ariei tri.echi)iar perimetrul este 3×4=12