Completati ecuatiile reactiilor chimice. Precizati tipul reactiei.
H2SO4 + NaOH= .......+.....
Ca + O2=.....
MgCO3= MgO+......
ZnS+ HCl= ......+ H2S
NH3+ ...= NH4Cl
Al+ S=....
AgNO3+ CaCl2=.....+......
NaOH+ H2SO4= Na2SO4+ ......
Denumiti reactantii si produsii de reactie. Clasificati toate substantele intalnite in acest exercitiu, inccarcandu-le in rubricile tabelului de mai jos.
Subst simple: metale,nemetale
subst compuse: oxizi,acizi,baze,saruri.

1

Răspunsuri

2014-06-16T14:54:36+03:00
H₂SO₄+2NaOH=Na₂SO₄+2H₂O- reactie de schimb
acid sulfuric+hiroxid de natriu=sulfat de natriu+apa
2Ca+O₂=2CaO- reactie de combinare
calciu+oxigen=oxid de calciu
MgCO₃=MgO+CO₂- reactie de descompunere
carbonat de magneziu=oxid de magneziu+dioxid de carbon
ZnS+2HCl=ZnCl₂+H₂S- reactie de schimb
sulfura de zinc+acid clorhidric=clorura de zinc+acid sulfhidric
NH₃+HCl= NH₄Cl- reactie de combinare
amoniac+acid clorhidric=clorura de amoniu
2Al+3S=Al₂S₃- reactie de combinare
aluminiu+sulf=sulfura de aluminiu
2AgNO3+ CaCl₂=Ca(NO₃)₂+2AgCl- reactie de schimb
azotat de argint+clorura de calciu=azotat de calciu+clorura de argint
2NaOH+ H₂SO₄= Na₂SO₄+
2H₂O
hidroxid de natriu+acid sulfuric=sulfat de natriu+apa

Substante simple:
-metale:Ca, Al
-nemetale:O₂, S

Substante compuse:
-oxizi:MgO, CO₂, H₂O,
-baze:NaOH.
-acizi:H₂SO₄, HCl, H₂S.
-saruri:Na₂SO₄, MgCO₃, ZnS, ZnCl₂, NH₃, NH₄Cl, AgNO₃, CaCl₂, Ca(NO₃)₂, AgCl.

29 4 29