Răspunsuri

2014-06-15T17:47:00+03:00
VABCD-piramida patrulatera reg
VO=h=4m
VA=ml=√34,
ml²=h²+R²
(√34)²=4²+R²
rezulta 34=16+R²
R²=18 rezulta R=√18=3√2m
l=R√2=3√2*√2=3*2=6m
ap-apotema piramidei
ab-apotema bazei
ap²=h²+ab²
ab=l/2=6/2=3m
ap²=4²+3²
ap²=25
ap=√25=5m
Al=Pb*ap/2
Al=4l*ap/2
Al=24*5/2, deci Al=60 m²
V=Ab*h/3
Ab=l²=6²=36m²
V=36m²*4m=144m³