Scrieţi un program în limbajul C/C++ care citeşte de la tastatură un singur şir, format din celmult 20 de caractere, care reprezintă numele şi prenumele unei persoane. Între nume şiprenume se află un număr oarecare de caractere spaţiu (cel puţin unul). Atât numele, cât şi prenumele, sunt formate numai din litere mici ale alfabetului englez. Programul construieşte în memorie şi afişează pe ecran un alt şir de caractere, care să conţină iniţiala prenumelui(prima literă a prenumelui), urmată de un caracter punct, de exact un spaţiu şi de numeledin şirul citit iniţial. Toate literele din şirul afişat vor fi de asemenea litere mici.Exemplu: dacă se citeşte şirul:popescu vasile se va construi şi apoi se va afişa pe ecran şirul:v. popescu

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-06-19T14:42:54+03:00
#include<string.h>
void main()
(char a[20],nume[20]; inti,j;
cin>>a;
i=0; j=0;
While(a[i]!=' ')   //parcurgem sirul pana la spatiu si il memoram in sirul nume
{nume[j]=a[i];
j++; i++; }
while(a[i]==' ')    //cat timp avem spatiu dupa nume crestem i
{i++;}
cout<<a[i]<<" . "<< " ";  // dupa ce ultimul while s-a terminat a[i] retine prima litera 
for(i=0;i<j+1;i++)
cout<<nume[i];
}
2 5 2