Răspunsuri

2014-02-06T16:03:24+02:00
Heracle (cunoscut și sub numele de Hercule în limba română) este cel mai cunoscut erou din mitologia greacă, neîntrecut în forță și vitejie și care, după moarte, a fost primit în rândulzeilor devenind astfel nemuritor. Grecii antici au sărbătorit festivalul Heracleea, care comemora moartea lui Heracle , în a doua zi a lunii a Metageitnion ( sfârșitul lunii iulie sau începutul lui august).
Mitologie
Heracle - numit de către romani Hercules - era fiul lui Zeus și al Alcmenei. Pentru a se uni cu Alcmene, Zeus a luat chipul și înfățișarea soțului ei, Amphitryon, plecat să lupte împotriva teleboenilor. Din unirea Alcmenei cu Zeus s-a născut Heracle, iar din unirea Alcmenei cuAmphitryon, sosit imediat după aceea, s-a născut Iphicles, frate geamăn cu Heracle.Dându-și seama de originea divină a lui Heracle, Amphitryon a consimțit să-l crească în casa sa, alături de Iphicles. Gelozia Herei față de Alcmene s-a manifestat însă de timpuriu, încă înainte de nașterea copilului. Fiindcă Zeus - ca să-și ocrotească viitorul fiu - făgăduise regatul Argosului primului urmaș care se va naște din Perseu, Hera a îndemnat-o pe fiica ei, Ilithyia, care patrona nașterile, să întârzie nașterea lui Heracle și să o grăbească în schimb pe cea a lui Eurystheus, fiul lui Sthenelos. Datorită acestui fapt, Eurystheus se naște la șapte luni, revenindu-i lui Argosul, iar Heracle e purtat zece luni în pântece de Alcmene.
2014-02-06T17:49:24+02:00
Heracles(numit și Hercule de latini) a fost un semizeu grec ce a efectutat 12 munci și a fost ucis de un centaur cu o haină otrăvită prin iubita sa. Acestea sunt informații generale