Răspunsuri

2014-06-12T17:18:15+03:00
 Ideologii şi practici politice în Europa secolului xxDemocraţia. Regimul politic democratic se caracterizează prin următoarele trăsături: existenţa separării puterilor în stat; pluralismul politic (pluripartidismul); puterea este legitimată prin intermediul alegerilor libere, care permit schimbarea conducerii statului periodic; respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Democraţia este exercitată în cadrul statului de drept (formă de organizare a statului bazată pe respectul principiilor legalităţii şi drepturilor indivizilor).

Totalitarismul. În perioada interbelică, în Europa au fost instaurate, în mai multe state, regimuri totalitare. Secolul XX a cunoscut două tipuri principale de astfel de regimuri: cele fasciste în Italia, Germania (unde a fost cunoscut sub numele de nazism sau national-socialism), Ungaria, Spania, Portugalia şi cele comuniste, prima ţară comunistă a fost Rusia (Uniunea Sovietică), urmată după al-II-lea Război Mondial de statele din Europa de răsărit (Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria, România, Iugoslavia, Albania, Germania de Est), state din Asia şi America Latină. Un regim politic totalitar se caracterizează prin următoarele elemente: întreaga putere aparţine unei singure persoane sau unui număr restrâns de persoane, care o exercită prin intermediul unicei formaţiuni politice admise (Partidul fascist în Italia, NSDAP în Germania, partidele comuniste); puterea este exercitată prin teroare prin intermediul poliţiei politice (Gestapo în Germania, NKVD în URSS, Securitatea în România); controlul statului asupra mijloacelor de informare în masă; este admisă o singură ideologie naţionalismul agresiv sau rasismul în cazul fascismului/nazismului, marxism-leninismul în cazul comunismulu; drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sunt încălcate; urmarea acestor încălcări au fost crimele împotriva umanităţii: Gulagul sovietic, Holocaustul căruia i-au căzut victime evreii. Totalitarismul a generat un uriaş spaţiu concentraţionar format din închisori, lagăre de muncă şi de exterminare, în care erau aruncaţi opozanţii regimului. Cauzele care au generat apariţia ideologiilor şi regimurilor totalitare sunt diverse: crizele politice şi sociale de după Primul Război Mondial, crizele economice caracterizate prin şomajul ridicat şi mai ales prin „marea criză" din 1929-1933, nostalgia societăţii comunitare străvechi (fascismul italian), revolta împotriva libera