Răspunsuri

2014-06-12T16:15:55+03:00
1.Rezultatul calculului1115:248152  − + ⋅    este: 
A. 6
B. 3
C.
16
D. 05p2.
Se dă mulţimea40;0,2;5;121;;3 Aπ   = −  .
 Mulţimea A∩¢are un număr deelemente egal cu: A.
B. 2
C. 3
D. 4
5
p3.Expresia( ) ( ) ( )2211 E x x x x+ − + −este egală cu: A.45
 x+B.43 
x+C.4 3 
x−D.24 x x−5p4.
După o scumpire de 10% urmată de o ieftinire de 10%, un obiect costă 99 lei.Preţul iniţial al produsului a fost de: A. 100 leiB.
 200 leiC.
90 lei
D. 99 lei
5p5.Soluţia ecuaţiei( )4,2324:410 x ⋅ − ⋅ + = este: A. 5B. 0C. 1D. 45p6. Aria unui pătrat este egală cu aria unui dreptunghi cu lungimea de 9 cm şilăţimea de 4 cm. Perimetrul pătratului este: A. 24 cmB. 7 cmC. 20 cmD. 80 cm5p7. Aria unui romb este de 12 cm2, iar una dintre diagonale are lungimea de 6 cm.Lungimea celeilalte diagonale este: A. 30B. 28C. 1D. 45p8.Triunghiul ABC este dreptunghic isoscel cu( )090m A=S. Calculând22sincos B C +se obţine: A. 1B. 2C. 3D. 45p9.Trapezul ABCDare bazele AB CDP, AB CD>,10 AB cm=,5 DC cm=,{ } AD BC O∩ =,3OD cm=,4OC cm=. Perimetrul trapezului este: A. 25 cmB. 27 cmC. 30cmD. 22cmPARTEA II-a La următoarele probleme se cer rezolvări complete. (45 de puncte)10p10
.Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia( ) ( )22235 x x− − + =10p10p11.Se consideră numerele reale: ( )2526x−=( )2526y+=şi620 z = −.Calculaţi:a.media geometrică a numerelor x şi y;b.media aritmetică a numerelor y şi z2.12.Fie un triunghi echilateral ABC cu AB=6cm. BD⊥ AC, D∈(AC), DE⊥(AB),E(AB) i DFș⊥BC, F∈(BC). Calculaiț:10pa) EF
nu prea inteleg ce ai scris
stai sa deelimitez ....
ok