Răspunsuri

2014-06-12T17:23:52+03:00
Codul lui Iustinian (în latină Codex Justinianus) era prima din cele patru colecţii de legi cunoscute astăzi sub numele de Corpus iuris civilis ("Colecţia de drept civil"),[note 1] o colecţie de lucrări fundamentale de jurisprudenţă alcătuită între anii 529 şi 534 la porunca împăratului Iustinian I, care a avut o influenţă durabilă asupra dezvoltării sistemului juridic din spaţiul european prin reformele sale în domeniul dreptului, prin reunirea într-un sistem coerent a întregului drept roman.a fost alcătuit în cea mai mare parte sub conducerea lui Tribonian, un specialist în drept de la curtea lui Iustinian şi a fost organizat în trei părţi, o a patra parte, cuprinzând constituţiile mai recente (Novellae) fiindu-le adăugată ulterior:"Codex Justinianus" ."Digestele""Institutiones" "Novellae" ,