Un corp cu masa m=2kg e urcat uniform pe un plan inclinat de lungime 5 m si inaltime 3m sub actiunea unei forte de 20N ,paralela cu planul.Calculati valorile componentelor greutatii corpului si valoarea fortei de frecare dintre corp si plan.

1

Răspunsuri

2015-12-11T20:46:53+02:00
Avem :
m=2kg
L=5m
h=3m
F=20N

a)
Gt=?
Gn=?

 G^{2} = Gt^{2} + Gn^{2} 

Gt=Gsin \alpha =G* \frac{h}{l} =m*g=10*2* \frac{3}{5} =20* \frac{3}{5} =12N
Gn=G*cos \alpha =G* \frac{d}{l} =2* \frac{4}{5}
cos \alpha = \frac{d}{ l^{2} }
 l^{2} = h^{2} + d^{2}  ⇒  d^{2} = l^{2} * h^{2}
d^{2} = 5^{2} - 3^{2} =25-9=16
d= \sqrt{16} =4m

b)
 F-Ff-Gt=0
Ff=F-Gt=20N-12N=8N

P.s:
Gt= greutatea tangentiala

Gn=greutatea normala

24 4 24