1)Sa se rezolve:
a) radical x-1+ radical x+3=2
b)radical 2x-1+radical 2x-x=2
c)radical2x+5+radical x-1=8
d)radical x+8+2=radical 5x+20
2)Sa se rezolve ecuatiile:
a)3la puterea x+1 +3 la puterea x=100
b)3 la puterea 2x+1 + 3 la puterea 2x - 3 la puterea 2x-1=297
c)5 la puterea x-1+5 la puterea x-2 +5 la puterea x-3=775
d)2 la puterea x-2+2 la puterea x-3+2 la puterea x-4=448

1

Răspunsuri

2014-06-11T02:30:58+03:00
Ti l-am facut doar pe primul, daca ai nelamuriri intreaba-ma
chiar daca se rez la fel
↑^2 inseamna ca ridicam la patrat toata ecuatia(si inainte si dupa =) pentru a scapa de radica
auzi dar nikiuna nu se rezolva cu delta??
b) √(2x-1)+√(2x-x)=2
√(2x-1)+√x=2
cond de ex.: sistem 2x-1>0 si x>0)↔sistem x∈(1/2,∞)si x ∈(0,∞)→D:(1/2,∞)
√(2x-1)+√x=2↑^2
2x-1+2√((2x-1)x)+x=4
3x-1+2√((2x-1)x)=4
2√((2x-1)x)=4-3x+1
2√((2x-1)x)=5-3x+↑^2
4x(2x-1)=25-30+9x^2
8x^2-4x=-5+9x^2
8x^2-4x+5-9x^2=0
-x^2-4x+5=0
a=-1
b=-4
c=5
∆=b^2-4ac
∆=16+20
∆=36
x_1,2=(-b±√∆)/2a
x_1,2=(4±6)/(-2)
x_1=(4+6)/(-2)
x_1=-5
x_2=(4-6)/(-2)
x_2=1