Răspunsuri

2014-06-10T19:59:38+03:00
2x+3=17 => 2x=17-3 => 2x=14 => x=7
4x+7=27 => 4x=20 => x=5
9+3x=51 => 3x=42 => x=14
8x=320 => x=40
5x=175*7 => 5x=1225 => x=245
24/(4x)=3 => 6x=3 => x=0,5
144/(2x)=6 => 72x=6 => x= \frac{6}{72}= \frac{2}{24}= \frac{1}{12}