Are cineva informaţii despre poluarea ; categorii trofice în ecosistem ; ecosistemul , structura şi funcţii ; structura biotopului şi a biocenozei ; exemple de producători , consumatori , descompunători şi măsuri antipoluare de la pădurea ecuatorială ?

1

Răspunsuri

2014-06-11T01:03:06+03:00

categorii trofice in ecosystem:nici un ecosistem nu poate exista fără producători, deoarece toate sistemele ecologice ale Terrei sunt dependente de energia solară, pe care producătorii o transformă în energie chimică, depozitată în substanţele organice. Consumatorii preiau substanţa organică produsă de producători, o transformă în substanţe proprii, asigurândcirculaţia materiei în natură. Descompunătorii restituie substanţele anorganice mediului, pentru a putea fi asimilate de plantele verzi prin fotosinteză.
Biotopul reprezintă un mediu de viață cu caracteristici ecologice relativ omogene pe care se dezvoltă o biocenoza. În structura biotopului sunt incluse substanțele anorganice, factorii geografici, mecanici, fizici, fizico-chimici și relațiile dintre acești factori. Structura biotopului determină configurația ecosistenului, ea putând fi caracterizată de diferite tipuri de mediu: continental, insular, edafic, acvatic etc.
Termenul biocenoza (din greacă koinosis - a împărți) reprezintă un nivel supraindividual de organizare a materiei vii și descrie totalitatea organismelor vii, vegetale ( și animale (zoocenoză), care interacționează între ele și care conviețuiesc într-un anumit mediu sau sector din biosferă (biotop), formând cu el un tot unitar și care se află într-un echilibru dinamic dependent de acel mediu. Ea se caracterizează printr-o anumită structură și funcționare dată de modelul circulației materiei, energiei și informației. Termenul de biocenoză a fost propus de Karl Möbis în 1877.Biocenoza și mediul ei de viață (biotopul) formează un tot unitar, ecosistemul, în cadrul căruia ele sunt strâns corelate și intercondiționate dialectic, astfel că biocenoza poate fi definită ca populația biotopului, iar biotopul ca locul, sau mediul, ocupat de biocenoză.Știința care se ocupă cu studiul biocenozelor se numește biocenologie sau biosociologie.

Cam atat.sper ca putin te am ajutat.