Benzenul se alchineaza in prezenta unui acid drept catalizator cu o alchena A cu catena ramificata si rezulta o arena B care contine 89.55% carbon. Identificati hidrocarburile A si B si scrieti ecuatia de alchinare. Calculati continutul in carbon exprimat in procente de masa al unui amestec de benzen si B aflate in raport C6H6:B=1:4

1

Răspunsuri

2014-06-10T14:21:34+03:00
89,55/12=7.4625
100-89.55=10.45=>10,45/1=10,45
Imparti ambele la 7,4625 =>(CH1,4)n=>n=10 - pt ca formula sa corespunda cu nucleu benzenic + alchena => C10H14 - arena B
C6H6 + A ---> C10H14 => A este C4H8 - izobutena (are catena ramificata)
Prin reactie => C10H14 este izobutilbenzenul