Răspunsuri

2013-12-12T22:19:21+02:00
 Toate subiectele sunt obligatorii.  Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.  Se acorda 10 puncte din oficiu.SUBIECTUL I (50 puncte) – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.4p 1. a) Daca 2a+b = 10, atunci 6a+3b este egal cu ….3p b) 5a2+3a–7+2a–3a2+5 dupa reducerea termenilor asemenea, este egal cu …. 3p c)  2 2  3 este egal cu ….4p 2. a) Media aritmetica a numerelor 18, 12 si 30 este egala cu …..3p b) Media aritmetica ponderata a numerelor 8 si 9 cu ponderile 3 si respectiv 7 este egala cu …….3p c) Media geometrica a numerelor 10 1 si 10 1 este egala cu ….4p 3. a) (3x–4)2 este egal cu …..3p b) Forma descompusa a expresiei 16x2–9 este egala cu ….3p c) Rezultatul calculului    31 3 2x este egal cu …4p4.a)Fie un patrat cu lungimea laturii de 6 cm.Lungimea diagonalei este egala cu …cm.3p b) Perimetrul patratului este egal cu … cm.3p c) Aria patratului este egala cu … cm2.4p5.a)Un romb are diagonalele de 24 si respectiv 10 cm.Aria rombului este egala cu … cm2.3p b) Lungimea laturii rombului este egala cu … cm.3p c) Aria ABC este ….% din aria rombului ABCD.SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teza scrieti rezolvarile complete.5p 1. a) Stabiliti daca numarul (x–3)2+(x+7)2–(x–5)2–18x este pozitiv sau negativ5p b) Aflati trei numere daca media lor aritmetica este 28 si ca sunt direct proportionale cu 2, 5 si 7.5p2.a)Fie expresia E(x,y) = x2 +3y2 – 4x + 23y + 5, x si yR.Aflati valoarea lui E pentru x=5 si y=3.5p b) Daca x = y, aduceti la forma cea mai simpla expresia E.5p c) Aratati ca E0 oricare ar fi x, yR.3. ABCD este un trapez isoscel ortodiagonal (cu diagonalele perpendiculare). Bazele AB = 12 cm si CD = 4 cm.5p a) Aflati aria trapezului.5p b) Aratati ca perimetrul trapezului este egal cu 44 13cm.5p c) Aflati aria BOC.