1. Atributele subliniate sunt exprimate prin:

* Floarea are petale galbene;


a. adjectiv propriu-zis în
Ac, b. adjectiv propriu-zis în N;


* Tatăl lui este un om de treabă;


a. locuţiune adjectivală în
N; b. locuţiune adj. în Ac;


* Prima discuţie a fost
întâmplătoare;


a. num. cu valoare adj. în N; b. num. cu valoare adj. în Ac;

* Ceasul acesta a rămas în
urmă;


a. adj. pron. în N; b. adj. pron. în Ac.


2. Felul atributelor subliniate este:


* Rolul actorului este dificil;


a. atribut subst. genitival; b. atribut subst. în N;

* Treapta de jos e stricată;

a. atribut adverbial; b. atribut verbal;

* Uneltele de pictat erau
pregătite;


a. atribut verbal; b. atribut adjectival;

* Părerea despre alţii a rămas
neschimbată;


a. atribut adjectival; b. atribut pronominal prepoziţional;

3. În enunţurile următoare

* Am întâlnit-o pe fata
profesorului;


* Are patru la matematică;

* Nu ştie citi;

* El sprijină pe cineva;

* Îl văd sosind,

complementele directe subliniate
sunt exprimate, în ordine, prin:


a. subst. în Ac, cu prep., num., vb. la
infinitiv, pron. relativ cu prep., vb. la gerunziu;


b. subst. în Ac, cu prep., num. cu valoare
substantivală, vb. la infinitiv, pron. nehot. cu prep., pron. pers. în Ac.


4. În enunţurile

* Se teme de căldură;

* Se arată interesat de admiterea
la liceu;


* Nu-şi aduce aminte de colegul
său;


* Bravo campionilor la tenis;

* Procedează bine pentru ai săi,

complementele indirecte determină,
în ordine:


a. un verb la diateza activă, un verb la
diateza pasivă, o locuţiune verbală, o interj. pred., un adverb;


b. un verb, un adjectiv, o locuţ. vb., o
interj. pred., un adverb.


5. În enunţurile

* Era roşu ca un rac;

* S-a oprit în faţa sa;

* S-a anunţat înaintea sa;

* N-a mai venit din
pricina lor
;


* Pleacă spre a reveni,

cuvintele sunt, în ordine:

a. subst. în Ac, cu prep. – c. circ. de mod,
adj. posesiv în G, cu locuţ. prep. – c. circ. de loc, adj. posesiv în G, cu
prep. – c. circ. de timp, pron. pers. în G, cu locuţ. prep. – c. circ. de
cauză, vb. la infinitiv cu prep – c. circ. de scop;


b. subst. în Ac, cu prep. – c. circ. de mod,
adj. posesiv în Ac, cu locuţ. prep. – c. circ. de loc, adj. posesiv în Ac, cu
prep. – c. circ. de timp, pron. pers. în G, cu locuţ. prep. – c. circ. de cauză, vb. la infinitiv cu prep.
– c. circ. de scop.

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-06-09T13:12:23+03:00
1. A 2. B 3. B 4. B 5. A 6. B 7. B 8. B 9. A 10. A 11. B
5 4 5