Răspunsuri

2014-06-08T21:11:44+03:00
(1) Primul tip de silabă este silaba deschisă, adică silaba care se termină într-o  vocală.  Totuşi, silaba deschisă poate fi de două feluri în limba engleză:
- silabă absolut deschisă, unde forma grafică coincide cu cea fonetică (e.g. me, no, etc.);
- silaba parţial deschisă, această silabă este doar grafic deschisă şi fonetic închisă (e.g. note,Pete, bite, bone, time, tune, ape, ect.). Sunetul din acest tip de silabă va coincide cu sunetul literei respective din alfabet (e.g. a /ei/, e /i:/, etc.).
!!! După sunetele /r/, /l/, /dʒ/, litera “u” se citeşte ca /u:/, e.g. rule, flute, June. !!!
(2) Al doilea tip de silabă este silabă închisă, adică silaba care se termină într-o consoană sau mai multe consoane (cu excepţia literei “r”) (e.g. send, rap, kept, pin, ect.). Sunetul din acest tip de silabă va fi unul scurt.(3) Al treilea tip se consideră silaba în care după vocala accentuată urmează litera “r” /a:/. În cazul dat litera “r” nu se citeşte, ea doar indică lungimea vocalei precedente (e.g. bar /ba:/, car /ka:/, etc).
!!! În cazul în care consoana “r” este dublată, atunci sunetul din silaba dată se citeşte în conformitate cu tipul al doilea de silabă (silabă închisă) (e.g. sorry, merry, etc.). !!!
(4) Al patrulea tip de silabă se aseamănă grafic cu tipul de silabă parţial deschisă, dar că în cazul dat între vocala accentuată şi “e” mut se află consoana “r”, e.g. hare, bare, bore,pure, etc.
!!! În cazul în care după vocala accentuată îtr-un cuvînt bisilabic stă consoana “r”, această vocală se va citi conform tipului al patrulea de silabă (e.g. Mary, during, etc.). !!!
!!!
 sure, there fac excepţii de la regulă.