1.un triunghi echilateral abc are perimetrul egal cu 12,6m. Lungimea laturii AB=? 2.determinati multimea A={x∈Z| |2x+x|=5} 3.Bursa lunara a unui elev este mai mica decat 450 lei cu tot atatea lei cat ar primi peste 450lei,daca i s-ar dubla suma.Care este bursa elevului? 4.Intr-un bazin de inot in forma de paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH ,cu AB=40m,BC=30m si AE=3m. a)Aflati aria bazinului(aria totala a paralelipipedului minus aria lui EFGH ). b)In cate secunde va ajunge un inotator din E in G,daca inoata in linie dreapta,cu viteza de 1,5 m/s? c)Cati litri de apa incap in bazin?

1

Răspunsuri

2014-06-08T11:27:26+03:00
1) ΔABC-echilateral⇒AB=AC=BC⇒Perimetru=3AB⇒AB=12,6:3=4,2
2) |2x+x|=5
a) 2x+x=5
     3x =5
       x= \frac{3}{5}  

b) 2x+x=-5
     x=- \frac{5}{3}
A={ \frac{5}{3};- \frac{5}{3} }

3) b-bursa

  b+x=450⇒b=450-x
 b×2=450+x

Scadem cele doua relatii:
b=2x
Inlocuim in prima relatie:
2x+x=450
x=150

b+150=450
b=300

multumesc
Nu am facut inca paralelipipedul , deci nu stiu sa fac problema 4
e bine si asa :)