Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (2<n<20),construieşte în memorie şi afişează pe ecran o matrice cu n linii şi n coloane, în carefiecare element de pe diagonala secundară are valoarea n, fiecare element aflat deasupradiagonalei secundare este mai mic cu o unitate decât vecinul aflat pe aceeaşi linie îndreapta lui şi fiecare element aflat sub diagonala secundară este mai mare cu o unitatedecât vecinul aflat pe aceeaşi linie în stânga lui.5.Elementele matricei vor fi afişate pe ecran, câte o linie a matricei pecâte o linie a ecranului cu câte un spaţiu între elementele fiecărei linii.Exemplu: pentru n=5 se va afişa matricea alăturată.
1 2 3 4 5
2 3 4 5 6
3 4 5 6 7
4 5 6 7 8
5 6 7 8 9
Multumesc!

1

Răspunsuri

2014-06-08T14:19:40+03:00
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{int v[20][20],n,i,j,k;
cout<<"n=";cin>>n;
for(i=1;i<=n:i++)
 for(j=1;j<=n;j++)
  if(i+j==n+1) a[i][j]=n;
for(i=1;i<=n:i++)
 for(j=1;j<=n;j++)
  for(k=2*n;k>=2;k--)
     a[i][]j=k-1;
for(i=1;i<=n:i++)
 {for(j=1;j<=n;j++)
   cout<<a[i][j];
  cout<<endl;}
return 0;}