1) Precizați tipul predicator subliniate din enunțurile următore : Era o seară cu un cer adânc , încărcat cu stele .
Cei doi ieșiseră în goană la câmp și se opriră abia când lăsară în urmaă valea satului.
Alcătuiți propoziții în care verbele " era " și " ieșiseră" să formeze alt tip de predicat.
2) Precizați funcția sintactică pe care o îndeplinește pronumele nehotărât "ceva" în cele 2 propoziții din text în care apare în textul dat .
Propoziițiie suntt:
A) Nilă îl așteptase la Guica și de acolo încălecase și el și porniseră împreună .
B) Ceva se pare că începuse să-l neliniștească .

1

Răspunsuri

2014-06-07T11:24:25+03:00
1) Era= PV , iesisera = PV , se oprira = PV, lasara= PV

2) Andrei era frumos.  era = PN .
   Mihai iesisera medic de 6 ani.  iesisera = PN
A) Nu vad unde este pronumele nehotarat in propozitia asta...
B) Ceva= Subiect