1.Diametrul unui cerc este de 4 cm.Raza cercului este egala cu....cm.
2.Daca lungimea unui cerc este de 12pi cm ,atunci raza cercului este egala cu ...cm.
3.Aria discului cu raza de 13 cm este egala cu...cm.
4.Un disc are aria de 256 pi cm.Raza discului este egala cu...cm
5.Raza unui cerc este de 7cm. Lungimea cercului este egala cu...cm
6.Lungimea unui cerc este de 6 pi cm.Aria discului corespunzator cercului este egala cu..cm.
7.Aria unui disc este de 16 pi cm.Diametrul discului are lungimea de...cm.
8.Intr-un cerc cu raza de 6 cm se considera un unghi la centru cu masura de 30(grade).Aria sectorului de disc corespunzator este egala cu...cm.
9.Un cerc are lungimea de 1o pi cm.Lungimea diametrului acelui cerc este egala cu...cm
10.Punctele A si B apartin cerculuide raza 4cm.Lungimea maxima a segmentului AB este de...cm.
11.Punctele A,B,C se afla pe cerc.A si C sunt diametral opuse.Masura unghiului ABC este...
12.A,B,C se afla pe cerc,in aceata ordine,astfel incat masura arcului AB este de 120(grade) si masura arcului BC este de 80(grade).Masura arcului mic Ac este egala cu....
13.Masura unghiului inscris in cerc,care subintide un arc cu m=60(grade),este egala cu..


1

Răspunsuri

2014-06-05T16:53:57+03:00
1 - 2cm
2 - Formula Lcercului =2piR=12pi=>R=6
3 - Aria cercului piRpatrat=pi13patrat=169pi
4 -256= radical din 256=16 radical din pi
5 -17pi
6 - 9 pi
7- 8
8-
2 5 2