Stabiliti coeficientii si tipul reactiei:
C+H2O=Ca(OH)2+H2
Fe+Cl2=FeCL3
(NH4)2CO3=NH3+CO2+H2O
Mg+HCl=H2+MgCL2
Compozitia procentuala a Ca(OH)2

1
ma scuwi dar nui corect... cel putin prima ecuatie
Ca + 2 H2O = Ca(OH)2 + H2

Răspunsuri

2014-06-05T01:12:40+03:00
Ca  + 2H2O  = >  Ca(OH)2  +  H2  reactie de substitutie(de inlocuire)

2Fe  +  3Cl2  =  2FeCl3          reactie de combinare

(NH4)2CO3  =>  2NH3  +  CO2  +  H2O    reactie de descompunere

Mg  +  2HCl  =>  H2  +  MgCl2          reactie de substitutie(de inlocuire)

Masa molara a Ca(OH)2 este 1*40 + 2*16 + 2*1 = 74(g/mol).

Sa vedem cum se calculeaza compozitia procentuala masica pentru Ca(OH)2.

Daca in 74 g Ca(OH)2 se gasesc 40 g calciu, 32 g oxigen si 2 g hidrogen
Atunci in 100 g Ca se gasesc x g calciu, y g oxigen si z g hidrogen

x = 40*100/74 =
y = 32*100/74 =
z = 2*100/74 =

Calculele cred ca le poti termina tu fara greutate. Succes !
1 5 1