Răspunsuri

2014-06-04T15:43:06+03:00
1)  Cerere,
catre
Dispensarul nr, din localitatea X

Subsemnata, Popescu MAria, domiciliata in oras, adresa, eleva la scoala ,,,
Prin prezenta doresc sa mi se elibereze o adeverinta cu toate vaccinurile efectuate pana in prezent.
Aceasta fisa de vaccinuri imi este necesara pentru inscrierea la Clubul sportiv  XY.

Oras,
data                                                            Multumesc anticipat,
                                                                           semnatura
2)    Cerere,
Domnule Director,

Subsemnata XY, eleva a Scolii.... /Liceului , in clasa a ...., prin prezenta va rog a-mi elibera o adeverinta din care sa reiasa notele din anul scolar...
Aceasta adeverinta imi este necesara pentru solicitarea Bursei de merit.

inchiere ca si mai sus