Răspunsuri

2014-06-03T18:43:31+03:00
1 ar = 1dam² 
1ha = 1 hm ² 
 ⇒ 7000ha = 7000hm²  , iar 7000 hm² = 700000dam² = 700000ari .