Imi traduceti si mie ? E urgent !Multumesc:*When Liam didn't take his sister to see the band Reef in concert, heWhen Liam didn't take his sister to see the band Reef in concert, he never imagined what would happen . Liam O'Connor tells his story to Stuart Mills.
I was really pleased when I won a local radio competition for two tickets to see a Reef concert. My parents said it was OK for me to go , provided I took my sister , Shona, with me. She's three years younger than I am and my parents have always made me take her everywhere I go . It was all right when we were kids but as I got older and wanted to do different things , she began to embarrass me .
When I said I wanted to take my best frien Gavin, and not Shona, Dad took my side , but Mum was desperate to go and made a big fuss about it , and Mum said I ought to make more of an effort to be nice to her.
The day of the concert came and I was really excited . When Gavin and I was ready to leave , Shorna started crying. I got annoyed with her and told her to stop crying and go to her gym club. Then I left the house wuthout saying goodbye .
The concert was amazing.Reef were on for ages and our seats were quite near the front.We didn'n stop shouting the whole night! When we came out Gavin's dad was waiting to pick us up in his car.We were so happy that we didn't notice the look on his face.Then he told me that he had some bad news for me.Apparently Shona had had an accident on her way to the gym club.She was in hospital and her condition was pretty serious.
When we got to the hospital,Shona was in intensive care.It seems that she had been so upset about not going to the concert that she had crossed the road without looking and had been knocked down by a car.The car was speeding and wasn't able to stop,and now Shona was in a coma.
I wasn't allowed to stay the night at the hospital so I went back home.I couldn't sleep that night I felt terrible. I just lay three thinking about Shona. I kept turning things over and over in my mind I should have let her come with me to the concert and I shouldn't have been so nasty to her.
In the end Shona made a good recovery and came home three weeks later. Although Mum and Dad say I shouldn't blame myself and that it wasn't my fault,I still feel really guilty.

1

Răspunsuri

  • Utilizator Brainly
2014-06-02T21:23:56+03:00
Când Liam nu a luat-o pe sora lui pentru a vedea  trupa Reef in concert
  nu si-a imaginat ce se va întâmpla . Liam O'Connor spune povestea lui de Stuart Mills .
Am fost foarte încântat când am câștigat un concurs de radio local pentru două bilete pentru a vedea un concert Reef . Părinții mei au spus că a fost bine pentru mine să merg , dacă am luat pe sora mea , Shona , cu mine . E cu trei ani mai tânăra decât mine și părinții mei au făcut întotdeauna mi- o duc oriunde merg . A fost bine când eram copii , dar cum am mai în vârstă și a vrut să facă lucruri diferite , a început să mă faci de râs .
Când am spus că vreau să iau cel mai bun prieten al meu Gavin , și nu pe Shona , tata a luat partea mea , dar mama era disperată de a merge și a făcut o mare tam-tam cu privire la aceasta , iar mama a spus că ar trebui să facă mai mult de un efort de a fi frumos să ei .
În ziua concertului a venit și am fost foarte emoționat . Când Gavin și am fost gata să plece , Shorna a început să plângă . M-am enervat cu ea și i-am spus să nu mai plângă și du-te la o sală de gimnastică de club . Apoi am plecat de acasă fara a spune la revedere .
Concertul a fost uimitor.Reef au fost spectatori de vârstele și locurile noastre au fost destul de aproape de front.Nu ne-am oprit strigând toată noaptea ! Când am venit la tatăl lui Gavin a fost de așteptare pentru a ne ridica masina.okii lui au fost atât de fericit că nu am observat privirea de pe fata.Atunci  lui mi-a spus că au niște vești proaste pentru me.Se pare ca Shona a avut un accident pe drum spre club.Ea a fost  lasala de sport a fost în spital și starea ei a fost destul de serios .
Când am ajuns la spital , Shona a fost  se pare că ea a fost atât de supărata că nu merge la concertul pe care ea a traversat strada fără să se uite și a fost doborât de o mașină . a fost excesul de viteză și nu era  capabil să se oprească , iar acum Shona a fost în comă .
Nu mi sa permis să rămână peste noapte la spital, așa că m-am întors home.I nu a putut să doarmă în noaptea aceea m-am simțit groaznic . Tocmai ma gândesc Shona . Am păstrat in mintea mea ar fi lăsat -o să vină cu mine la concert si nu ar fi fost atât de urât cu ea .
În cele din urmă Shona a făcut o recuperare bună și a venit acasă după trei săptămâni . Deși mama si tata spun ca nu ar trebui sa vina pe mine și că nu a fost vina mea , eu încă ma mai simt foarte vinovat 
kindergirl cauta pe translante google daca nu esti sigura