1. Aria unui patrat cu latura 12 m este ..............ari.
2. Calculati : a) In m : 2,85 hm + 0,15 m - 212 cm =
b) In grame : 15 dg + 250 g + 3 dag - 1,3 dag =
c) In litri : 7200 dl + 1,5 hl + 0,12 dal =
d) In secunde : 1 h 10 min. - 35 min. 20 sec
3. Efectuati transformarile : a) 15,152 m
₃ = ..................dm₃ =..............dam₃

1
e de clasa a 5 a
camiellena se repeta in fiecare an eu sunt in a 6 si s-au repetat
si daca se repeta in fiecare an , el nici acum nu stie ? In clasa a 3-a a 4-a se invata ,drar in fine ... :D
da dar na
rezolvati , ...

Răspunsuri

2014-06-03T09:24:48+03:00
1) A=l²=  12²= 144m²

1ar=100m²
144m²=1,44ari

A=1,44ari

2)a)2,85hm= 285m
212cm=2,12m

285+0,15+2,12=287,27m

b)15dg=1,5g
3dag=30g
1,3dag=13g

1,5+250+30-1,3= 281,5 -1,3= 280,2g

c)7200dl=720l
1,5hl=150l
0,12dal=1,2l

720+150-1,2= 870-1,2=  868,8 l

d)1h 20min= 60 min +20min= 80min= 4800sec
35min 20 sec= 2100sec +20sec= 2120 sec

4800-2120=2680sec

3)a15,152m³= 15152dm³ = 0,015152dam³