1.Rezultatul calcului  (\frac{3}{5} ) ^{2} - \frac{4}{25} este _________ .
2Solutia ecuatiei x-o,(2)=  \frac{1}{3} este _________ .
3.Media aritmetica a nr  \frac{11}{2} ,1 , 0,5 este ____ .
4. Intr-o cls sunt 7 fete si de 2 ori mai multi baieti .Probabilitatea ca sef al cls sa fie un baiat este _____.
5.Doua unghiuri opuse la varf sunt _____.
6.Perimetrul unui triunghi isoscel obtuzunghic cu o latura de 8 cm si alta cu lungimea de 10 cm este _____ cm .
7.Determinati elementele multimi A={x∈ Z |  \frac{17}{x-2} ∈ Z}
8.Opt muncitori ar executa o lucrare in 6 zile. DOi muncitori se imbolnavesc la trei zile dupa ce a inceput lucrarea.In cate zile este finalizata lucrarea ?
9.Daca AB Π CD= {O} si m(<AOB) - m(<AOC) = 50 calculati m(<BOD).

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-06-02T17:47:00+03:00
1.   9/25-4/25=5/25=1/5
2. x-2/9=1/3
x=1/3-2/6=1/9
3. 7+2x7=21 elevi
P=14/21=2/3
4. congruente
5. 8+8+10=26
7. x-2∈D17 (multimea divizorilor lui 17)
D17={-17,-1,1,17}
x-2=-17⇒x=-15
x-2=-1⇒x=1
x-2=1⇒3
x-2=17⇒x=19
A={-15,1,3,19}
8. daca 8 muncit exec in 8 zile o lucrare inseamna ce pe xi executa 1/6 din acea lucrare, iar in trei zile vor executa 3/6=1/2 din lucrare
8 muncitori...............1/6 lucrare
6 muncitori...............x
x=6*1/6/8=1/8 lucrare 
mai este de executat 1/2 din lucrare
1/2=1/8+1/8+1/8+1/8⇒4 zile pana la finalizare
9.m(AOB)-m(AOC)=50
dar m(AOB)-m(AOC)=m(BOC), deci m(BOC)=50
mBOC)=m(AOD)=50 (ungh opuse la vf)
la fel m(BOD)=m(AOC)
dar suma lor este 360
50+50+2m(BOD)=360⇒m(BOD)=40
1 5 1