Răspunsuri

2014-06-02T16:40:31+03:00
      Ab x h                            36 x h 
V=---------------------    <=> 48=-------------- <=> 48 x 3=36h <=> 144=36h => h=4 
          3                                     3
 :) :*1 5 1