Răspunsuri

2014-06-01T19:59:04+03:00
Depinde de profesor:
1.Unii profi nu iau testele de pe net.
2.Sunt sute de teste pe net.
3.Ai face bine sa inveti de la lectia de dupa ultimul test pana la ultima lectie
pai asa am facut am invat s chiar bine insa imi este frica si.....da d-na mai ia depe net
Daca este primul tau an de istorie asa mi-a fost si mie la primul test de la istorie. Cu curaj, fara frica.
2014-06-01T20:00:36+03:00
1.Completează propoziţia.Istoria este ştiinţa___________________________________________________________________________________________________________________.2.Uneşte cuvintele potrivite din cele două coloane. inscripţii pe materialeIzvoare istorice scriseuneltemonumenteIzvoare istorice nescrise scrisoriosemintehărţi3. Încercuieşte varianta corectă.Deceniul are:A) un anB)zece aniC) o sută de aniSecolul are:A) zece ani B) o mie de ani C) o sută de aniAnii de domnie a lui Ştefan cel Mare:A) 1400-1450 B) 1457-1504 C) 1500-15474. Plasează pe linia timpului în ordine cronologică anii: cînd te-ai născut, ai mers în clasa I, ai devenit elev în clasa a IV-a._______________________________________________________________ 5. Completează enunţul:Cunosc următoarele simboluri istorice: ________________________________________________________________________________________________
6. Care este localitatea ta natală?________________________________________________________________Scrie anul ei de înfiinţare.________________________________________________________________Numeşte localităţile natale ale părinţilor.________________________________________________________________7. Din ce neam fac parte geto-dacii? ____________________________________________________________________________________________De ce au fost numiţi geto-daci?_____________________________________________________________________________________________________Numeşte regii geto-daci. _________________________________________________________________8. Bifează propoziţiile adevărate. Traian a fost unul din cei mai puternici împăraţi ai romanilor. Dacii au luptat vitejeşte, dar romanii erau mai bine înarmaţi.Dacii nu s-au împotrivit armatelor romane.Dacii au învăţat limba latină şi cultura romanulor.9. Cum s-a format poporul român?_________________________ _______________________________________________________________Cît a duratprocesul de formare a poporului român?__________________10.Completează propoziţiile. Ţara Moldovei a fost întemeiată în anul ______________.Voievozii _____________________________________________________ au fost întemeietorii Ţării Moldovei. 
11. Scrie cîte 2 asemănări şi deosebiri între Alexandru cel Bun şi Mircea cel Bătrîn.Asemănări Deosebiri __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________12. Scrie o scrisoaredin 4-5 propoziţii adresatălui Ştefan cel Mareîn care sa îi povesteşti cît de bine îi cunoşti faptele. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________