Răspunsuri

2014-06-01T19:20:59+03:00
Notam: a=mingi rosii
          b=mingi verzi
          c=mingi galbene
675= b +c ;  b=675-c
753=a +c ;   c=753-a
572=a +b
inlocuim :
572=a+675-c
572+c=a+675
572+753-a=a+675
2a=1325-675
2a=650
a=650:2
a=325mingi rosii
c=753-a
c=753-325
c=428mingi galbene
b=675-c
b=675-428
b=247 mingi verzi
1 5 1