Aria totala a unei prisme drepte cu bazele triunghiuri echilaterale este egala cu 144+ 16 radical din 3 cm (patrati) ,iar aria ei laterala este egala cu 144 cm (patrati). Muchia bazei acestei prisme este egala cu...

1

Răspunsuri

2014-05-31T19:04:48+03:00
At=Al+2Ab => 144+16 rad 3=144+2Ab=> Ab=8 rad 3                                                   Atriunghi echi= latura la a doua *rad 3 pe 4 =>8 rad 3=l*l*rad 3 pe 4 =>l=4 rad 2
2 5 2