Suma a trei numere este 768. Suma primelor doua este 356 iar a ultimelor 2 este 545 care sunt numerele

2
Notam numerele cu a,b,c...a+b+c=768...a+b=356....b+c=545.....de unde rezulta c=768-356=412......b=545-412=133...si a=356-133=223.Deci numerele sunt 223,133,412
asta e ceva de liceu ?

Răspunsuri

2014-01-30T15:18:28+02:00
A+b+c=768
a+b    =356
356+c=768/-356 => c=412

b+c= 545
a+545=768/-545 => a=223

223+ b+ 412= 768
635+b =768/-635 => b=133

2014-01-30T15:25:28+02:00
A este un segment, b este alt segment dif ca mărime iar c un altul tot diferit ca mărime . Acolada la cele trei segmente cu suma care este 768. Acolada si la primele doua segmente cu suma lor adică 356 si obs ca al treilea segment adică c este 768-356=412. Apoi punem acolada la ultimele si obs ca primul segment este 768-545=223. b= 768-412-223=133