Răspunsuri

2014-05-29T19:23:31+03:00
Să nu te iei după fricos... Cine se ia după fricos ajunge... O să vedeţi îndată unde-ajunge! Această întâmplare s-a petrecut demult, demult, pe vremea când animalele se hotărâseră să-l nimicească pe vânător.
S-a întocmit oştirea animalelor; ariciul înainte pe urmă lupul, vulpea, cerbul, bursucul, ursul. Ba au chemat într-ajutor şi-o pasăre, pe vultur, să zboare, să-i vestească când vine vânătorul.
Se pregătea o bătălie mare.  A venit castorul, dulgher prea iscusit, şi a ridicat ici-colo ziduri de lemn. În dosul lor s-au strâns în rânduri animalele, să lupte. Şi-au ascuţit toţi dinţii şi ghearele. Erau aproape gata, când nu ştiu cine a spus:
- Mergem la bătălie, dar nu avem hataman ( conducător de oşti ).
- Aşa e, să alegem un hataman! au rostit toate dihăniile dintr-o dată. Cine să fie? Cine? Ariciul nu e bun, căci e ţepos; lupul este de trebuinţă-n bătălie; vulpea e prea vicleană; cerbul e-ncornorat şi se agaţă-n ramuri; bursucul e prea greu; ursul e cam bătrân...
Nu se înţelegeau...   
Când cearta era mai aprinsă, cine venea fără de grjă pe cărare, cu pălăria pe-o sprânceană, fluierând mulţumit? Tomiţă iepuraşul.
- Ce e cu tine, măi Tomiţă? Şi de ce fluieri atât de mulţumit? l-au întrebat dihăniile.
S-a oprit iepuraşul, şi-a împins pălăria mai pe ceafă, apoi plictisit a dat dintr-o lăbuţă:
- L-am doborât... M-am repezit cu dinţii, şi haţ, haţ, ca şi cum n-ar fi fost!
- Pe cine? a întrebat cu spaimă cerbul.
- Pe un duşman! a început să-şi dea aere Tomiţă, văzând că-i ascultat de toti; Şi-ntr-adevăr, Tomiţă doborâse un trunchi din cel subţire, de răruşcă- viţă sălbatică.
Îi plăcea mult, căci are coaja acrişoară. Îi era duşman, pentru c-o dibuia cam greu.
- A doborât singur duşmanul! s-a minunat bursucul.
- Hm, hm! a mormăit în sine ursul. De-am fi şi noi aşa viteji ca tine...
- Vrem să alegem un hataman şi nu ne înţelegem! a glăsuit ariciul.
- Vreţi un hataman?... Vreţi un hataman destoinic peste animale? Să vă fiu eu! s-a îngâmfat Tomiţă. Nu-i nimeni mai viteaz ca mine în pădure.
- Ar putea să ne fie el hataman! s-a învoit cumătra vulpe. Tot nu ne înţelegem între noi.
- Să fie dacă-i aşa viteaz! a spus şi cerbul.
S-au învoit şi lupul, şi ursul, bursucul, ariciul şi vulturul.
I-au dat deci lui Tomiţă căciula de hataman, i-au dat şi-o spadă.
Era hataman în lege.
- Şi acum porunceşte, Tomiţă! a spus lupul. Noi te ascultăm orbeşte.
- Du-ne la bătălie, să-l doborâm pe vânător! a strigat şi vulturul.
La toate se-aşteptase Tomiţă, dar ca să fie hataman în bătălie şi să-l răpună pe vânător, la asta nu... începuse să tremure.
- Voi staţi aci! le-a poruncit. Când am să fluier, daţi toţi năvală cu putere... mă duc să văd pe unde-i vânătorul!
S-a strecurat prin pădure.
Era o zi rece de toamnă, când vântul bate cu putere şi frunzele încep să cadă.. Inima lui Tomiţă era numai atâta, cât vârful acului... Cine l-a pus să fie hataman? Dacă a auzit şi vânătorul?... O să-l doboare săgeata!...
Se tupila la pământ şi inima-i bătea să-i spargă pieptul. Sta cu urechile ciulite. De frică, i-au crescut, i-au tot crescut urechile... (De-atunci sunt aşa mari!...)
Deodată a început să bată vântul mai tare şi frunzele să foşnească. Nişte rămurele s-au frânt şi l-au lovit pe Tomiţă drept în obraz.
„E vînâtorul! s-a gândit iepuraşul. A auzit ce-am spus. Vine spre mine. A tras cu arcul."    
S-a întors într-o clipită... Şi fugi!... Şi fugi!...
De frică îi căzuse hatamanului căciula pe ochi. Nemaivăzând, s-a împiedicat de spadă, şi şi-a tăiat lăbuţele din faţă. De frică şi de durere a mai făcut un salt, şi s-a dat peste cap. Atunci, şi-a tăiat coada. (De-aceea-s aşa scurte lăbuţele din faţă şi coada lui Tomiţă pânâ-n ziua de azi!...)
Fugea acum de-i sfârâiau călcâiele, şi şuiera văzduhu-n urma lui.
Dihăniile, auzind şuierul, au crezut că-i semnalul hatamanului, au dat năvală după el, să prindă vânătorul.
Au ieşit din pădure, pe câmp.
Era către amurg, când umbrele-s mai lungi, când soarele se pregăteşte de culcare.
Tomiţă îşi vedea umbra şi, crezând că-i vânătorul în urma lui, fugea din ce in ce mai repede...
 
Abia se mai ţinea oştirea după el. S-a mai ţinut o vreme. Pe urmă s-a pierdut de hataman.
Tomiţă a mai fugit înc-o bucată bună, a dat peste un copac şi s-a izbit. Atât de tare s-a izbit, c-a văzut stele verzi. (De atunci are privirea împrăştiată şi buza de sus crăpată de lovitură!...). Şi-a rămas lat...
Târziu, când şi-a venit în fire, s-a întors în pădure fără căciula de hataman şi fără spadă.
Iar se lăuda:
- De veneaţi după mine, îl răpuneam pe vânător!... Dar m-aţi lăsat singur.. Animalele au început să râdă. Îl urmărise-n zbor vulturul. Văzuse tot. Şi povestise. Au râs dihăniile de Tomiţă. L-au luat la goană.
- Cine se teme de foşnetul frunzelor, nu are ce căuta-n pădure.
Din acea zi, sălbăticiunile ca lupul, vulpea, ursul şi vulturul îl fugăresc pe iepuraş. Şi unde-1 prind, îi fac de petrecanie. Le e necaz că l-au avut hataman...