O cana de cupru cu masa de 0,1kg, cu temperatura initiala de 20'C este umpluta cu 0,2 kg ceai cu temperatura de 70'C. Care este temperatura finala dupa ce ceaiul si cana au atins echilibrul termic?
Se dau: c ceai(caldura specificaa ceaiului)=4180 J/Kg·'C
c cupru=381,6 J/Kg·'C
c

1