Răspunsuri

2014-05-27T21:31:51+03:00
Nr. item 1. 2. 3. 4.  a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) Rezultate 4 100 2 −3 −4 6 5 2 [1,+∞) 60 94 5 2  SUBIECTUL II ♦ Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim corespunzător. ♦ Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem. 1. a) x y =3 1p  z y =6 1p  12xz= 3p b) 2682 6x yx y + = − += 1p  Finalizare: x = −2 (2p) şi y = 2 (2p) 4p 2. a) Reprezentarea corectă a unui punct situat pe graficul funcţiei f 2p  Reprezentarea corectă a altui punct situat pe graficul funcţiei f 2p  Trasarea graficului funcţiei f 1p b) ( ) 3,0 G Ox M f ∩ = şi ( ) 0,3 G Oy N f ∩ = 2p  MN =3 2 1p  ( ) 3 , 2 f d OG = 2p 3. a) Transcrierea figurii 3p  Completarea desenului 2p b) Justificarea faptului că m A AC ( ) ' 45 = D ) 1p  Justificarea faptului că dacă A'P ABC ⊥( ), atunci P AC ∈ 1p  Finalizare 3p c) 144 AABCD = cm2 şi 36 AABCD ′′′′ = cm2 2p  Finalizare: Volumul= 252 2 cm3 3p  (Atenţie! dacă elevul nu calculează volumul, dar scrie corect formula lui, se acordă 1p din 5p) d) Dacă AC BD O ∩ ={ }, atunci A′ ′ C OA este paralelogram 1p  Justificarea faptului că ) ) ( ) AA BC OC ′′ ′ , ≡ B 2p  Finalizare: tg 2 OC B n′ =