Răspunsuri

2014-05-27T19:01:55+03:00
Despre fabulă, caracteristici:


Fabula este o specie a genului epic, în versuri sau în proză, în care sunt satirizate (criticate) defecte umane, prin intermediul unor personaje din lumea animalelor, plantelor sau a lucrurilor.- Textul fabulei este alcătuit, de regulă, din două secvențe: prima conține întâmplarea propriu-zisă (prezentată prin alegorie), iar cea de-a doua cuprinde morala (în ultimele versuri). Totuși, nu întotdeauna morala este formulată explicit.
- Figura de stil predominantă este personificarea.- Personajele întruchipează diferite tipuri umane.- Fabula are rol moralizator, întrucât satirizează defecte general-umane cu scopul de a le corecta.- De obicei, dialogul este modul de expunere predominant, ceea ce imprimă întâmplărilor un ritm alert.