In triunghiul ABC , M∈(AB) si N∈(AC) astfel incat MN paralel cu BC. Se cunosc AB=10 , AM=4
NC=12; BC=25 .
Uniti prin sageti fiecare enunt din coloana A cu rezultatul din coloana B :
COLOANA A: a) MB COLOANA B: 1) 20 cm
b) AN 2) 6 cm
c) AC 3) 15 cm
d) MN 4) 8 cm
5) 10 cm

1

Răspunsuri

2014-01-28T18:12:18+02:00