Răspunsuri

2014-01-28T19:39:57+02:00
Tipurile genetice majore de relief ale Europei sunt: campiile, sistemele montane, ariile depresionare, unitatile de podis, relieful: glaciar,  litoral, carstic, vulcanic, piemontan, eolian, relieful insulelor, suprafetele de eroziune, terasele si luncile.

Tipurile genetice de relief din România sunt: munţii bloc, relieful structural, relieful vulcanic, relieful dezvoltat pe structuri cutate, relieful piemontan, podişurile, câmpiile, relieful glaciar
.

exemple din Romania: 
- munţii bloc: Carpaţii Meridionali, Munţii Apuseni, Munţii Rodnei;
 
- relieful structural: Munţii Apuseni, Munţii Banatului, Podişul Mehedinţi; 
- relieful vulcanic: lanţul vulcanic Oaş-Gutâi-Ţibleş-Căliman-Gurghiu-Harghita. 

- relieful dezvoltat pe structuri cutate: Subcarpaţi 
- relieful piemontan: Piemontul Getic, Dealurile Vestice, sudul Podişului Moldovei (piemontul Poiana-Nicoreşti) 
- podişurile: Podişul Moldovei; 
- câmpii: Câmpia Română şi Câmpia de Vest 
- Delta Dunării – o câmpie fluvio-lacustră care se formează sub ochii noştri cu aportul Dunării şi al Mării Negre;
 
- platforma continentală a Mării Negre – o câmpie submersă care începe la ţărm şi ţine până la 200 m adâncime;
 
- relieful glaciar Carpaţii Meridionali (Bucegi, Făgăraş, Parâng, Retezat-Godeanu), Munţii Rodnei. 
1 5 1