Răspunsuri

2014-06-03T16:59:48+03:00
Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N. (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original);foaia matricolă (în original);certificat de naştere, în copie legalizată;copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);adeverinţă medicală tip; pentru candidaţii de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, aceasta trebuie să menţioneze „APT PENTRU EFORT FIZIC” şi poate fi eliberată de orice unitate medicală (nu mai este obligatorie vizarea de la Policlinica pentru sportivi Iaşi) ;adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, dacă este cazul;Fotografii tip buletin de identitate (2 – Chimie, Filosofie, Litere, Psihologie; 3 – Biologie, Drept, FEAA, Educaţie Fizică şi Sport, Fizică, Geografie, Informatică, Istorie, Matematică, Teologie Romano – Catolică; 4 – Teologie Ortodoxă);alte acte stabilite de fiecare facultate în parte (foaie matricolă, dosar plic etc).