ABCD=paralelogram , AC intersectat cu BD = O ,M un punct in plan.Dem ca MA+MB+MC+MD=4MO

1
Banuiec ca MA ; MB; MC; MD; MO sunt vectori in relatia care trebuie demonstrata. Avem urmatoarele relatii vectoriale: MA = MO + OA ; MB = MO + OB; MC = MO + OC; MD = MO + OD;
multumesc mult

Răspunsuri

2014-01-29T13:02:42+02:00
Notezi coordontele fiecarui punct si te folosesti de relatia 
A(x1,y1) B(x2,y2) d(A,B)=√((x2-x1)²+(y2-y1)²)