Despartiti in silabe cuvintele urmatoare,regulile folosite si,unde este cazul,exceptile aplicate:audiență,mănunchi,ciudat,torceau,sculptural,functionar,oglindă,umbrelă,relicvă,înzdrăvenit,somptuoasă,sficșii,circumflex,astmatic,sandviș,postoperatoriu,interaliați.

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-01-27T19:55:39+02:00

Acesta este un Răspuns Aprobat

×
Răspunsurile aprobate sunt corecte şi de încredere, fiind corectate de o mână de utilizatori foarte buni. Brainly are milioane de răspunsuri de înaltă calitate, toate fiind verificate cu grijă de către moderatorii din cadrul comunităţii.
Au-di-en-ta
ma-nunchi
ciu-dat
tor-ceau
sculp-tu-ral
func-tio-nar
o-glin-da
um-bre-la
re-lic-va
inz-dra-ve-nit
somp-tu-oa-sa
sfic-sii
ast-matic
sand-vis
pos-to-pe-ra-to-riu
in-te-ra-li-ati

am nevoie si de regulile pe care le-am folosit
ti le scriu eu aici ?
o consoana intre doua vocale , doua vocale alaturate , doua consoane intre doua vocale ( la primul cuvant)