Răspunsuri

2014-05-24T16:34:40+03:00
 Stefan cel Mare(1457-1504)Ştefan al III-lea, supranumit Ştefan cel Mare (n. 1433, Borzeşti- d. 2 iulie 1504, Suceava), fiul luiBogdan al II-lea, a fost domnul Moldovei între anii 1457 şi 1504. Calităţile umane, cele de om politic, de strateg şi de diplomat, acţiunile sale fără precedent pentruapărarea integrităţii ţării, iniţiativele pentru dezvoltarea culturii au determinat admiraţia unoriluştri contemporani, iar, graţie tradiţiei populare, a fost transformat într-un erou legendar.Papa Sixtus al IV-lea l-a numit "Athleta Christi" (atletul lui Christos) iar poporul l-a cântat în balade:Ştefan Vodă, domn cel mare, seamăn pe lume nu are, decât numai mândrul soare. Iată cum îl descrie Grigore Ureche în cronica sa: "Fost -au acest Ştefan, om nu mare la statu, mânios, şidegrabă a vărsa sânge nevinovat: de multe ori, la ospeţe omorâia fara giudeţ. Amintrelea era omîntreg la fire, neleneşu şi lucrul său ştia a-l acoperi şi unde nu găndeai, acolo îl aflai. La lucruri derăzboaie meşter, unde era nevoie, însuşi se vârâia ca văzându-l ai săi să nu indărăpteze şi pentru aceiararu războiu de nu-l biruia şi unde-l biruiau alţii nu pierdea nădejdea că ştiindu-se căzut gios se ridicadeasupra biruitorilor. Mai apoi, după moartea lui şi fiul său, Bogdan-vodă, urma lui luase de lucrurivitejăşti cum se tâmplă: din pom bun roade bune ob să iasă." I.Începutul domniei lui Ştefan cel Mare După uciderea tatălui său Bogdan, Ştefan vine cu oaste, ajutat de Vlad Ţepeş, domnul Ţării Româneşti,şi-după înfrângerea lui Petru Aron în "tina de la Doljeşti", la 12 aprilie şi la Orbic pe 14 aprilie 1457-merge la Suceava şi pe locul ce se chema câmpia Direptăţii, lângă cetatea de scaun, întreabă pe toţi defaţă, dacă le este cu voie să le fie domn.Întreaga adunare în frunte cu mitropolitul Teoctist, boieri,târgoveţi, ostaşi şi "toată ţara" proclamară pe Ştefan ca domn legiuit al Moldovei în scaunul părinţilorşi strămoşilor acestuia. "O singură problemă-anul naşterii. Problema naşterii lui Ştefan este încă discutată. Nu s-a stabilit cuexactitate anul naşterii, dar cei mai mulţi înclină să atribuie anul naşterii sale ca 1433/1434. Alţiistorici spun că anul naşterii este 1435/1436, deoarece, după cum spun o parte din scrieri, în anul1457, atuncicând a luat tronul Moldovei, Ştefan ar fi avut 21-22 de ani. Din datele preluate de cronicişi de izvoarele istorice, Bogdan al II-lea, fiul nelegitim, dar recunoscut de Alexandru cel Bun, rămâneîn Suceava alături de fraţii săi dupa moartea lui Alexandru. Mai mult, în anul 1434, viitorul Bogdan alII-lea face o vizită în Ţara Românească, într-o delegaţie moldavă, trimis fiind de Iliaş Vodă la Alexandru Aldea. Aici o cunoaştepe Maria, o verişoară a banului craiovean, de unde şi numele de Maria Oltea. Dupa căsătorie, Bogdanal II-lea rămâne alături de Iliaş în Ţara de Sus, deci la Suceava, chiar dacă avea o moşie la Borzeşti. Abia dupa naşterea lui Ştefan, când acesta avea vreo trei ani, cu îngăduinţa lui Ştefan al II-lea, Bogdanse retrage pe moşia de la Borzeşti. Deci, Ştefan cel Mare s-a născut în Suceava şi a copilărit la Borzeşti.De aceea toată lumea crede că Ştefan s-a născut la Borzeşti.
2 5 2
2014-05-24T22:08:12+03:00
Ștefan al III-lea, supranumit Ștefan cel Mare (n. 1433Borzești - d. 2 iulie 1504Suceava), fiul lui Bogdan al II-lea, a fost Domn al Moldovei între anii 1457 și 1504. A domnit aproape 50 de ani, durată care nu a mai fost egalată în istoria Moldovei. În timpul său, țara a dus multe lupte pentru independență împotriva mai multor vecini, cum ar fi Imperiul Otoman, Regatul Poloniei și Regatul Ungariei. Mai multe dintre bisericile și mănăstirile construite în timpul domniei sale sunt astăzi pe lista locurilor din patrimoniul mondial.

.