Răspunsuri

2014-05-24T11:40:19+03:00
6. daca ΔABC este echilateral inseamna ca AB=BC=CA 
daca din ipoteza 
(BE)≡(CF)≡(AG) inseamna ca si (AE)≡(BF)≡(CG)
si stiind ca ∧A=∧B=∧C=60*⇒
ΔAEG≡ΔCGF≡ΔBFE
si deci EG≡GF≡FE⇒ΔEGF echilateral
7. a)un triunghi isoscel ABC cu AB=AC⇒∧ABC=∧ACB, daca ∧CAB=60*
inseamna ca celelalte au masura
∧ABC=∧ACB=(180-60)/2=60*
b) daca ∧ABC=∧ACB=60* atunci ∧BAC=180-2.60=60*
8.daca unghiu exterior lui C este 120* inseamna ca ∧C=180-120=60* fiind isoscel inseamna ca ∧C=∧B=60* si ∧A=180-2.60=60*