Răspunsuri

2014-05-24T11:45:03+03:00
X/6=y/5=k
x=6k
y=5k
(3x+8y)/(5x+y)=(18k+40k)/(30k+5k)=58k/35k=58/35
(x²+y²)/8xy=(36k²+25k²)/8.6k.5k=61k²/240k²=61/240